Plasol – Plastic Solutions

Plasol är verksamt i de nordiska länderna. Vår ambition är att vara en ledande aktör på området konstruktionsplaster. Vi erbjuder produkter och teknisk support för materialval och lösningar som ökar effektiviteten, minskar underhållskostnader och sänker energiförbrukningen för våra kunder. Vi bidrar till en hållbar framtid helt enkelt!

Vårt breda produktutbud omfattar hela sortimentet av konstruktionsplaster till de flesta industrisegment.

Våra leverantörer är Röchling, NylaCast, Pleiger, ISO-Tech, Fluorseals med flera.

Ni finner oss i Stenkullens industriområde, Lerums kommun strax utanför Göteborg. Vi har här kontor, bearbetning och lager.

 

Ladda ner PDF om Plasol

 

Dataskyddspolicy

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla i Sverige och resten av EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

GDPR har tagits fram för att skydda dig som person och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Du som kund hos Plasol AB ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, det vill säga t.ex. namn, adress, telefon, e-post, foton, ljudupptagningar etc.

Dina personuppgifter används av Plasol AB och våra personuppgiftsbiträden. Vi samlar endast in och använder de uppgifter som är nödvändiga. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om det krävs för att tillhandahålla nödvändig tjänst.

Exempel på det är att vi kan komma att behöva lämna ut exempelvis adress för leverans av material, annars kan vi inte fullfölja vårt avtal med dig som kund.

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt och att spara informationen så kort tid som möjligt. Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt, allra längst vad bokföringslagen kräver.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att bli ”bortglömd”.

Viktigt att känna till

Det finns vanliga och det finns känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Plasol AB kommer aldrig att samla in data om känsliga uppgifter. Om du väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig att inte skriva något av känslig karaktär.

När du tar kontakt med oss via e-post eller telefon kommer vi att spara uppgifter om dig för att lösa ditt ärende. Vi samlar inte in annan information om dig än den du själv uppger.

Besök datainspektionen.se för information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig:

Plasol AB

c/o Vibisol AB
Box 3037
443 03 Lerum

Magnus Lundqvist
0735-203081
magnus.lundqvist@vibisol.se

Plasol