Jordbruk

Exempel på applikationer:

Skördetröskor, spiralskruvar, stall, inhägnander

 • Låg densitet som reducerar vikt och innebär lägre driftskostnader
 • Hållbart material tack vare hög mekanisk stabilitet och hög slitstyrka
 • Hög brottstyrka vilket innebär att materialet inte blir sprött
 • Lägre underhållskostnader
 • Hög UV- och väderbeständighet för användning utomhus.

Livsmedel

Exempel på applikationer:

Fiskförädling, slakterier, livsmedelsindustri, skärbrädor, förpackningsmaskiner, transportörer, köksutrusning, autoklavering.

 • Lämpliga material för kontakt med livsmedel
 • Goda glidegenskaper som bidrar till sänkta energikostnader för conveyor-systemen
 • Lång livslängd tack vare materialens höga slitstyrka
 • Lätt att rengöra, Hög processtabilitet
 • Passar för användning i låga och höga temperaturer

Byggindustri

Exempel på applikationer:

Affärslokaler, sjukhus, industri- och kommersiella byggnader, skolor, offentliga byggnader, flygplatser och offentliga byggnader

 • Material med hög slitstyrka som möjliggör produkter som är hållbara över tid.
 • Utmärkt för permanent användning utomhus, tack vare hög UV-resistens
 • Låg värmeledningsförmåga bidrar till att förhindra köldbryggor och förbättra energieffektiviteten

Mekanisk bearbetning

Exempel på applikationer:

Conveyor-system, automationsutrustning, hydrauliska maskiner och pressar, skärmaskiner

 • Material med goda glidegenskaper reducerar energiförbrukningen på era maskiner
 • Hög processäkerhet
 • Serviceintervall kan förlängas
 • Jämn och hög kvalitet på slutprodukten

Gruvindustri & Inklädnander

Exempel på applikationer:

Inklädnander av silos, gruvfordon, transportbilar, godsvagnar.

 • Effektivt flöde av bulkmaterialet och högre materialutnyttjande, lägre underhållskostnader.
 • Viktfördelar: för en 200 m² silo är viktbesparingen jämfört med stål 3 ton
 • Längre livslängd på materialet Matrox® som ger 46% bättre hållbarhet
 • Hög säkerhet: brandklassning UL94/V0 är möjlig

Hamnar

Exempel på applikationer:

Fendrar, installationer i hamnar, låssystem för slussar

 • Lång livslängd; resistent mot korroderande saltvatten
 • Tålig mot UV-strålar
 • Vittrar inte sönder
 • Hög seghet
 • Låg vattenabsorption

Sågverk & Hyvleri

Exempel på applikationer:

Kedjestyrningar, kedjelister, vändhjul, diabolrullar, lager

 • Låg friktion och hög slitstyrka
 • Resistent mot kemikalier
 • Korrosionssäkert
 • Låg vikt
 • Lätt att bearbeta
 • Bullerdämpande
to top button